Polityka Prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez serwis design.braunmebel.pl dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Informacje ogólne

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis design.braunmebel.pl na który składa się przede wszystkim:

 

Start

 

jest PPUH Damian Brauner, z siedzibą we Raciborzu, ul. Studzienna 7, 47-400 Racibórz; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr NIP: 642-26-19-268, REGON: 240413503

Dane osobowe w serwisie

 

Dane  przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem z formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 

W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: biuro@braunmebel.pl

Cel przetwarzania

 

Podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu:

 

udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w tym udzielenie odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularzy.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

 

Na naszej witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin). Wraz z dostawcą danej wtyczki jesteśmy administratorem danych osobowych przy czym nasza odpowiedzialność ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Powierzenie przetwarzania

 

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych. Państwa dane osobowe będą powierzone firmie hostingowej, dostawcy poczty elektronicznej, firmie informatycznej obsługującej wewnętrzną sieć informatyczną administratora.

Przekazywanie do państw trzecich

 

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich.

Prawa właścicieli danych osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

 

dostępu do danych, które jej dotyczą;

 

sprostowania danych, które jej dotyczą;

 

usunięcia danych, które jej dotyczą

 

ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą

 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

 

przeniesienia danych osobowych

 

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka plików „Cookies”

 

Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną tutaj.

 

Na naszej stronie używane są również ciasteczka firmy Gemius. Ciasteczka te używane są w celu prowadzenia badania oglądalności stron internetowych w Polsce oraz w celu badań statystycznych o ruchu na tej stronie internetowej. Gemius, prowadząc badanie, może zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniu. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego dane społeczno-demograficzne, wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z ciasteczek wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Podstawą prawną wykorzystania ciasteczek jest zgoda na przetwarzanie danych połączonych z identyfikatorem cookie, wyrażona zgodnie z aktualnym prawem, w Polsce na przykład robisz to poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w przeglądarce internetowej, której używasz. Pełne dane przechowywane są przez okres 3 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. Dane starsze niż 3 lata są samplowane (bardzo duża część jest usuwana, a zachowywane są jedynie dane reprezentatywne) i przechowywane przez nas jedynie w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony. W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do przenoszenia danych (zmiany administratora danych), usunięcia danych, które Ciebie dotyczą, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie). Masz także prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

 

Pozostałe informacje o Gemius, jego polityce prywatności i narzędziach do zarządzania przysługującymi Ci prawami można odnaleźć na stronie www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html

Podstawy prawne przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest:

 

podjęcie działań na Państwa żądanie;

 

niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów którymi są:

 

umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;

 

prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy naszych usług.

 

zgoda Użytkowników na przetwarzanie danych zawartych w formularzu

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Czy profilujemy dane osobowe?

 

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

Możecie się Państwo z nami skontaktować  poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

 

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.

Translate »